Üveysilik Yolu Sitemize Hoşgeldiniz
Davamız İrşaddır. Davamız İnsanlara İyi Ahlakı, İslamı, Edebi, Terbiyeyi, İnancı, Ögretmek ve Yaşatmaktır .
Abdullah Gürbüz (ks)Sema Sefa,
Cana Sifa,
Ruha Gıdadır
.

  Abdullahbaba.com
  Mevlanadostu.com   Rufaiyolu.com
  Abdullahbaba radyo

 

          Efendi Hz.lerinin Vefatından Sonra Dervişlerin                                   Zakirlere Biatı
            İhvan kardeşlerimizden biri kendisine lütfedilen hâlini bize şöyle nakletmiştir:
            Efendi Babamın Hakk’a vuslatından iki hafta sonra evimizde sohbet yaptık, tevhit okuduk. Tevhid anında şöyle bir hal zuhur etti;
            Yeşillik büyük bir meydan, o meydanın tam orta yerinde dergâhımızın sancağını, sancaktar bir filama gibi tutuyordu. Sancaktarın yanında Abdullah Babam (ks) vardı. Her bölgenin zakirleri de Babanın arkasında saf gibi dizilmişlerdi. Her bölgenin zakirlerinin arkasında da o bölgede olan derviş arkadaşlar dizilmişlerdi. Sanki askeriyede olan manga gibiydik.
            Allah’ın Resulü Hz.Muhammed Mustafa (sav) Hazretleri yüksekçe bir yerde idi. Efendi Babam da Allah’ın Resulünün önünde duruyordu. Allah’ın Resulünün huzurunda zakirler, Efendi Babama biat ettiler. Her bölgenin dervişleri de Rasulullah(sav) Efendimiz ve Abdullah Babamın huzurunda, Abdullah Babanın (ks) Hazretlerinin yolundan dönülmeyeceğine dair zakirlere biat ettiler. Allah’ın Resulü bu biatı kabul etti ve onayladı.
            Biat; bağlılığını itimadını bildirme anlamına gelmektedir. Efendi Hz.leri kendisinin vefatından sonra yerine geçecek olan bir kimseyi işaret etmediği için ona tabi olan ihvanının zakirlerine biat etmesini istemiştir. Bu hâl bize maddi âlemde yaşanmış bir olayın, mana âleminde de tasdiklendiğini ispatlamıyor mu?
            Şunu açıklamakta fayda görüyoruz şöyle ki; Resul’ü Ekremin ve Efendi Hz.lerinin huzurunda Abdullah Baba’nın yolundan dönülmeyeceğine dair biat edilmiştir. Abdullah Baba, Rasulullah’ın yolundan ayrılmadığına göre derviş kardeşlerimiz Resul-ü Ekrem’e de biat etmiş olmuyorlar mı? Ve ne kadar güzel bir müjde ki; Resul-ü Ekrem biati kabul etmiş ve onaylamıştır. Allah onların yolundan ayırmasın inşallah

 

 

İstemez misin Dünya Onların, Ahiret Bizim Olsun ?